TERMENI SI CONDIŢII

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENTIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI https://gepabroker.ro/

Prezentul acord legal dintre dumneavoastra si GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL va da dreptul de a utiliza platforma https://gepabroker.ro/. Puteți utiliza platforma https://gepabroker.ro/ numai în conformitate cu acești termeni și condiții. Serviciile oferite prin https://gepabroker.ro/ pot fi modificate ulterior, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm noi functii. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând, orice conținut al serviciilor oferite. Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) "Art. 7: Validitatea, efectele juridice și dovada contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice. (3) Dovada încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică."

Prin folosirea platformei https://gepabroker.ro/ vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii de utilizare (prin bifarea căsuţei „Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare”). Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi https://gepabroker.ro/

Acest acord privind termenii şi condiţiile de utilizare („Acordul”) reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între dumneavoastră personal sau în numele unei entitaţi (în continuare numita „Utilizator”), şi GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL. (în continuare „Operatorul”), privind condiţiile accesului şi utilizării de către dumneavoastră a platformei https://gepabroker.ro/.

Platforma https://gepabroker.ro/ nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei aplicatii, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

DUMNEAVOASTRĂ ACCEPTAŢI ŞI CONSIMŢIŢI ÎN MOD EXPRES SĂ VĂ OBLIGAŢI PRIN ACEST ACORD, CONFIRMÂND ACEASTĂ ACCEPTARE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ÎNREGISTRARE (DACĂ ESTE CAZUL), PRECUM ŞI CONTINUÂND SĂ UTILIZAŢI SOLUȚIA OFERITA DE https://gepabroker.ro/.

DEFINIŢII

În prezentul Acord, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, prin definiţie următoarele cuvinte şi sintagme vor avea semnificaţia indicată mai jos:

Cont de Utilizator

înseamnă contul de înregistrare creat de Utilizator în cadrul platformei https://gepabroker.ro/;

Date cu caracter personal

înseamnă informaţiile referitoare la un Utilizator persoană fizică, precum: prenume, nume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, număr de telefon, adresă poştală, email;

Formular

înseamnă documentul tipizat, afişat ca atare de către Operator pe https://gepabroker.ro/, care trebuie să fie completat de catre Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare;

Furnizor

înseamnă asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare;

Informaţii pentru înregistrare

înseamnă Datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar);

Operator

înseamnă GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL, o societate cu răspundere limitată organizată potrivit legislaţiei din România, ,

https://gepabroker.ro/

înseamnă pagina de web intitulată „https://gepabroker.ro/” , platforma pentru smartphone și soluția pentru alte terminale mobile, aflate în proprietatea Operatorului și administrate de către acesta;

MODIFICĂRI ADUSE ACORDULUI

Operatorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica prezentul Acord în mod periodic. Modificările aduse prezentului Acord vor fi publicate pe pagina de web https://gepabroker.ro/ şi revizuirile vor fi afişate cronologic. Amendamentele vor intra în vigoare imediat după postarea pe website-ul Operatorului. Sunteţi de acord să vă conformaţi oricăror modificări aduse prezentului Acord atunci când utilizaţi Serviciile Operatorului astfel incat orice modificare postată pe website devine efectivă imediat dupa postare dar nu se vor aplica retroactiv. Prin urmare, este important să examinaţi în mod regulat prezentul Acord pentru a vă asigura că sunteţi informaţi cu privire la schimbări.

Operatorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, https://gepabroker.ro/ sau Serviciile Operatorului cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Operatorul nu va fi facut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale Serviciilor Operatorului.

COTAȚIE PREȚ

Pentru obținerea unei cotații de preț, datele introduse pe site-ul https://gepabroker.ro/ vor fi transmise către societățile de asigurare (“Furnizori”). Pentru emiterea unui contract de asigurare vor fi utilizate datele introduse de către dumneavoastră în site-ul https://gepabroker.ro/ prin urmare, trebuie să furnizați informații corecte și complete de identificare pe care GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL le poate utiliza pentru emiterea poliței de asigurare, facturare și livrare. Contractele de asigurare se supun reglementărilor emise de către ASF împreună cu modificările ulterioare iar condițiile de asigurare sunt specifice fiecărui Furnizor în parte. Răspunderea în ceea ce privește contractele de asigurare precum și condițiile de asigurare revine societăților de asigurare emitente în integralitatea lor.

COMENZI, MODALITATE DE PLATĂ ȘI FACTURARE

Toate Comenzile sunt efectuate online. După înregistrare, un Utilizator poate selecta polițele de asigurare dorite şi plasa o comandă online. Comanda este redirecţionată către Furnizorul vizat, care confirmă primirea şi acceptă comanda respectivă sau indică faptul că acea Comandă nu poate fi acceptată parţial sau integral. Confirmarea este redirecţionată către Utilizator şi polițele pentru care a fost acceptată Comanda sunt emise și livrate direct de către Operator, la adresa indicată de Utilizator în Formular. Politele de asigurare de calatorie si cele de locuinta se livreaza electronic, via e-mail.

ACTIVITĂŢI INTERZISE

Nu puteţi accesa sau folosi site-ul https://gepabroker.ro/ pentru niciun alt scop decât cel pentru care Operatorul îl face disponibil. Site-ul https://gepabroker.ro/ este destinat doar întrebuinţării personale de către Utilizatori şi nu poate fi folosit pentru alte activităţi comerciale, cu excepţia celor care sunt în prealabil şi în mod expres avizate şi aprobate în scris de către Operator. Activităţile interzise includ, dar nu se limiteaza la:

 • activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hărţuire, urmărire, spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;

 • extragere sistematică de date de pe site-ul https://gepabroker.ro/ pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Operatorului;

 • a face orice utilizare neautorizată a Serviciilor Operatorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de a trimite email-uri nesolicitate;

 • angajare în activităţi nepermise pe un suport al site-ul https://gepabroker.ro/ ori conectare neautorizată la site-ul https://gepabroker.ro/;

 • angajarea în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adăuga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricăror algoritmi de tip data mining, roboţi sau alte instrumente similare de colectare şi extragere a datelor;

 • interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru site-ul https://gepabroker.ro/, pentru reţelele sau serviciile care au legătură site-ul https://gepabroker.ro/;

 • încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;

 • utilizarea Contului de Utilizator ce aparţine unui alt Utilizator;

 • folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul site-ul https://gepabroker.ro/ în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;

 • folosirea Serviciilor Operatorului in scopul de a concura cu Operatorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;

 • descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de „reverse engineering” a oricărui tip de software care cuprinde sau constituie o parte a site-ul https://gepabroker.ro/;

 • utilizarea site-ul https://gepabroker.ro/ într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile.

LIVRARE

Polița de asigurare RCA poate fi livrată pe teritoriul României cu un termen de livrare de maxim 48 ore. Comenzile primite vineri seara după ora 18:00 și în weekend, vor fi procesate astfel:

 • în cazul plății cu cardul ONLINE, polițele se vor trimite pe email
 • în cazul plății la livrare (ramburs), polițele vor fi procesate în funcție de disponibilitatea operatorilor noștri, dar nu mai târziu de luni.

Prin urmare, comenzile primite vineri seara după ora 18:00 și în weekend vor fi transferate curierului luni, urmând să ajungă fizic la destinatar în ziua următoare - marți.

DECLARAŢII ALE UTILIZATORULUI

Precizări generale

Folosind site-ul https://gepabroker.ro/, dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că:

 • toate informaţiile furnizate pentru înregistrare sunt corecte, precise şi nu induc în eroare;

 • datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii;

 • datele și informațiile furnizate sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare;

 • persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul bunului asigurat;

 • aveți cel puțin 18 ani împliniți;

ANULARE POLIȚĂ

Conform legislatiei în domeniul asigurărilor, o poliță de asigurare RCA care a fost emisă nu poate fi anulată decât în cazul unor erori cuprinse în poliță, erori ce afectează valabilitatea acesteia, sau în cazul în care se face dovada că, din eroare, pentru același autovehicul și același asigurat există o altă poliță RCA în vigoare. În cazul în care Utilizatorul constată în momentul livrării sau ulterior acestui moment faptul că polița emisă de către Operator conform comenzii lansate de către Utilizator conține informații greșite, exclusiv din vina Utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, acesta poate solicita anularea poliței /rectificarea erorilor și emiterea și livrarea unei polițe noi. Dacă, în situația enunțată mai sus, Utilizatorul va solicita emiterea și livrarea unei alte polițe, atunci acesta va fi obligat să achite taxa de transport.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal aplicabil din data de 25 mai 2018 GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL, STR.TUDOR VLADIMIRESCU,NR.40,BL.B42,BIR.1LOC.ZALAU,JUD.SALAJCAPITAL SOCIAL 25000J31/165/2010CUI 26980269BT : RO22BTRLRONCRT0016681903, vă informeaza ca prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti/potentiali clienti, beneficiari sau potentiali beneficiari declarati ai contractului de asigurare.

Datele cu Caracter Personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrarii.

Scopurile prelucrarii:  identificarea clientului; propunerea de cotatii de prima pentru riscurile identificate si/sau solicitate de client; propunerea de contracte si conditii de asigurare colectate de la asiguratori; emitere sau reinoire polita (dupa caz); transmitere a contractului(lor) de asigurare; incasari asociate contractelor de asigurare; indeplinirea unor obligatii legale;

Temeiurile legale al prelucrarii:  (1) executarea contractului de asigurare la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea acestuia (2) indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica in asigurari, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism).

Categoriile de destinatari si imputerniciti: GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL ar putea comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor imputerniciti, următoarelor categorii de destinatari: societati de asigurare/reasigurare precum si altor companii din grupul din care acestea fac parte, Pool-il de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare ( furnizori de servicii IT, banci, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatura, firme de curierat etc.), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

Durata prelucrarii:  Datele cu caracter personal colectate de GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL vor fi stocate dupa cum urmeaza: Pentru asigurari generale pe o perioada de 60 zile de la data ofertarii; Pentru asigurare de viata, pe o perioada de 180 zile de la data ofertarii, cu exceptia cazului in care am fost informati de asigurator ca s-a produs un risc asigurat. Daca in acest termen nu se emite un contract de asigurare sau nu exista un acord expres privind folosirea datelor cu caracter personal in scop de marketing, datele dumneavoastra vor fi sterse. Pentru datele personale stocate ca fiind parte a unui contract ce asigurare executat, datele se vor stoca conform legislatiei (legea arhivarii, legislatia primara si secundara din asigurari, legislatia fiscala si cea contabila). Pentru garantiile prin consimtamant durata de stocare si arhivare este atata timp cat acesta este in vigoare.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale:

 • dreptul la informare (aveti dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale);
 • dreptul de acces (aveti dreptul de a accesa datele personale și informatii suplimentare, si va permite să cunoasteti si sa verificati legalitatea prelucrarii);
 • drept la rectificare (dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre Dvs informatii suplimentare);
 • dreptul la stergerea datelor ("Dreptul de a fi uitat" = in situatiile reglementate expres de lege, in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor);
 • dreptul de a retrage consimtamantul (dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor); dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii (dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege, in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dvs. va opuneti stergerii Datelor. In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate);
 • dreptul de a depune plangere (dreptul dvs. de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal); dreptul la opozitie (dreptul să va opuneti la prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice, inclusiv profilarea, marketing direct și prelucrarea în scopul cercetării stiintifice/istorice și al statisticilor);
 • drepturi de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, pentru retragerea consimțământului, sau pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL la adresa de e-mail: reinnoiri.gepa@gmail.com, si/sau la adresa poștală menționată mai mai sus, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.

In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Operatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la site-ul https://gepabroker.ro/, logo, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul site-ul https://gepabroker.ro/, structura, desgin-ul, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Operator şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română. Conţinutul site-ul https://gepabroker.ro/ include, dar fără a se limita la, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcţionalitate, software- ul, design, fişiere audio, video, text, fotografii şi grafică.

Mărcile deţinute de către Operator nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor şi/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care este de natură să provoace confuzie şi nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Operatorului.

Conţinutul site-ul https://gepabroker.ro/ vă este oferit pentru informarea şi numai pentru uzul dumneavoastră personal şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, încărcat, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau exploatat în orice fel de alte scopuri, fără acordul prealabil scris al proprietarului. Recuperarea sistematică de date sau alt conţinut din site-ul https://gepabroker.ro/ pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Operatorului este interzisă.

Operatorul nu vă transferă drepturile sale de proprietate asupra site-ul https://gepabroker.ro/. Operatorul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu vă este permis să redistribuiţi, să vindeţi, să decompilaţi, să folosiţi procesul de reverse engineering, să dezasamblaţi sau să aduceţi în orice alt mod site-ul https://gepabroker.ro/ la o forma perceptibilă omului.

Nicio dispoziție din prezentul Acord nu va fi interpretată ca acordând, implicit sau în orice alt fel, vreo licență sau vreun drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale semnate GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL. Este interzis să modificați, să copiați, să publicați, să reproduceți, să vindeți sau să comercializați în vreun fel această soluție sau orice informație asociată cu aceasta.

GARANȚII

În cazul polițelor de asigurare RCA, Utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse pe site-ul https://gepabroker.ro/. sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare, precum și faptul că persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că Operatorul nu va fi facut răspunzător față de Utilizator și/sau față de terțe parti pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către Utilizator.

Utilizatorul garantează și își asumă răspunderea pentru plata poliței/polițelor de asigurare comandate, în condițiile și modalitățile stipulate.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul folosește site-ul https://gepabroker.ro/ pe propriul risc, Operatorul fiind exonerat de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ul https://gepabroker.ro/ sau, ca urmare a utilizarii informațiilor acestuia. Operatorul nu este răspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site-ul https://gepabroker.ro/. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra site-ului https://gepabroker.ro/ și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.

ÎN NICIUN CAZ OPERATORUL SAU DIRECTORII SĂI, MEMBRII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR FI FACUTI RESPONSABILI FAŢĂ DE DUMNEAVOATRĂ SAU FAŢĂ DE TERŢE PARTI PENTRU PREJUDICIILE INDIRECTE, VIITOARE SAU SPECIALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE (DE EXEMPLU, DAUNELE COMINATORII ŞI AMENZILE CIVILE) SAU INCIDENTALE, INCLUSIV PENTRU PROFITUL NEREALIZAT, REZULTAT DIN FOLOSIREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ului https://gepabroker.ro/ SAU A SERVICIILOR OPERATORULUI, CHIAR DACĂ OPERATORUL A FOST ÎNŞTIINŢAT DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII.

LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Legea aplicabilă

Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi, şi măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu site-ul https://gepabroker.ro/ sau Serviciile Operatorului vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legile din România.

Soluţionarea litigiilor

În cazul unui litigiu între Utilizatori şi orice alta Terţa Parte, dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că Operatorul nu are nici o obligaţie de a interveni. Prin prezentul Acord, absolviţi Operatorul, funcţionarii, angajaţii, agenţii şi succesorii săi în drepturi de plângeri, cereri şi prejudicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, previzibile sau imprevizibile, dezvăluite sau confidenţiale, care decurg din, sau sunt în orice fel legate de astfel de litigii şi/sau de Serviciile Operatorului.

Toate plângerile, litigiile sau neînţelegerile care pot decurge din interpretare, funcţionalitate sau care sunt în orice fel legate de utilizarea de către dumneavoastră a site-ul https://gepabroker.ro/ sau a Serviciilor Operatorului, care nu pot fi rezolvate amiabil prin discuţii şi negocieri directe în termen de 30 (treizeci) Zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației, vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a instanţelor de la sediul Operatorului.

Informatii personale

Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.

Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati link-ul https://gepabroker.ro/

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. https://gepabroker.ro/ nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre https://gepabroker.ro/ pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. https://gepabroker.ro/ se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si https://gepabroker.ro/.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

https://gepabroker.ro/ se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa https://gepabroker.ro/, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

https://gepabroker.ro/ certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere https://gepabroker.ro/ sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b. dreptul de a cere https://gepabroker.ro/ sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

c. dreptul de a cere https://gepabroker.ro/ sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

d.In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard SA.

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane:

https://gepabroker.ro/ si Romcard SA garanteaza securitatea sistemelor informatice.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele https://gepabroker.ro/ sau pe serverele Romcard SA.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI https://gepabroker.ro/ SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL https://gepabroker.ro/, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI https://gepabroker.ro/ SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

Copyright

Intregul continut al site-ului https://gepabroker.ro/ - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este proprietatea https://gepabroker.ro/ si a furnizorilor sai si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul https://gepabroker.ro/ a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

Accesul la site

https://gepabroker.ro/ garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei https://gepabroker.ro/ fara acordul scris prealabil al acesteia.

Descrierea serviciilor

Produsele ce pot fi comandate online sunt polite de asigurare.

Pret

Preturile prezentate nu includ TVA (24%);

Pretul prezentat pe factura va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul efectuarii operatiunii, pret la care se adauga TVA si costurile de livrare, daca este cazul.

Plata serviciilor

Plata serviciilor conform acestor Termeni si Conditii se poate efectua online, cu cardul.

Plata se poate realiza prin card de credit/debit. Daca plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar sa completati un formular cu datele despre acesta. Daca tranzactia prin card a fost reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda. https://gepabroker.ro/ accepta urmatoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metoda de plata card-ul bancar de credit/debit comanda dumneavoastra va fi procesata imediat.

Litigii

Orice litigiu aparut in legatura cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila.

In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane.

Fiind de acord cu aceste Termene si Conditii, clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri.

GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL

Telefon: 0260610700
E-mail: reinnoiri.gepa@gmail.com

STR.TUDOR VLADIMIRESCU,NR.40,BL.B42,BIR.1
LOC.ZALAU,JUD.SALAJ
CAPITAL SOCIAL 25000
J31/165/2010
CUI 26980269
BT : RO22BTRLRONCRT0016681903

Se incarca ... asteptati